Ban Điều hành Chương trình chất lượng cao

     Ban điều hành chương trình đào tạo chất lượng cao của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 1448/QĐ-ĐHNH ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành các CTCLC.

Lãnh đạo Ban:

1.     TS. Bùi Hữu Toàn – BTĐƯ – Quyền Hiệu trưởng – Trưởng Ban

2.     PGS TS. Đoàn Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng Ban
3.     PGS TS. Nguyễn Đức Trung - Phó Hiệu Trưởng - Phó Trưởng Ban 

4.     TS. Phan Ngọc Minh – Trưởng Phòng Đào tạo – Phó Trưởng ban phụ trách học vụ.

5.     PGS TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo – Phó Trưởng Khoa Tài chính - Phó Trưởng ban phụ trách chuyên môn

     Ban Điều hành cũng bao gồm các thành viên khác là các lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý đào tạo các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

      Sinh viên cũng được hỗ trợ bởi đội ngũ cố vấn học tập là những giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy CTCLC, đảm bảo yêu cầu nắm vững chương trình đào tạo, các quy định về đào tạo chất lượng cao, có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập.