Đội ngũ giảng viên chương trình chất lượng cao

            Trường đã tổ chức tuyển chọn và phân công đội ngũ giảng viên tâm huyết và giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy chương trình cử nhân chất lượng cao.

- Giảng viên giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở khối ngành, kiến thức cơ sở ngành có trình độ thạc sĩ trở lên.

- Giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển.

- Trường có đội ngũ giảng viên được đào tạo sau đại học dài hạn ở các quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển như: Hoa Kỳ, Anh, Australia, Đức... tham gia giảng dạy, đặc biệt là các học phần chuyên môn bằng tiếng Anh.

- Trường cũng có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường đại học nước ngoài, các đại học có uy tín tại Việt Nam, giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp.