Tin hoạt động

Thông báo danh sách sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2 thực tập cuối khóa đợt 2 NH 2017-2018 và danh sách giảng viên hướng dẫn

11:20 09/03/2018

Sinh viên vui lòng xem 6 Files đính kèm.

Tài liệu đính kèm

1. Thông báo học phần thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 Tải về
2. DS SV CT CLC thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 ngành TCNH Tải về
3. DS SV CT CLC thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 ngành KT Tải về
4. DS SV CT CLC thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 ngành QTKD Tải về
5. Quy định học phần thực tập cuối khóa Tải về
6. Phiếu chấm điểm học phần thực tập cuối khóa Tải về