Danh sách sinh viên đăng ký đi thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 (Dự kiến)

15:31 02/03/2018

Sinh viên vui lòng kiểm dò nơi thực tập của mình và phản hồi về Ban Quản lý Chương trình chất lượng cao đến hết ngày thứ 2 ngày 05/3/2018 (thầy Hoàng: 0909691269) 

Tài liệu đính kèm

DS SV đăng ký đi thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 ngành TCNH Tải về
DS SV đăng ký đi thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 ngành KT Tải về
DS SV đăng ký đi thực tập cuối khóa Đợt 2 NH 2017-2018 ngành QTKD Tải về