Hội thảo giới thiệu chương trình chuyển tiếp học tập tại Đại học Griffith, Úc dành cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao

16:05 28/03/2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình chuyển tiếp học tập tại

Đại học Griffith dành cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao

 

        Thực hiện chủ trương xây dựng chương trình chuyển đổi tín chỉ quốc tế dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, tạo điều kiện cho sinh viên thuộc chương trình có cơ hội liên thông quốc tế. Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM phối hợp với Đại học Griffith tổ chức “ Hội thảo giới thiệu chương trình chuyển tiếp học tập tại Đại học Griffith – Australia”.

v Nội dung:   

-     Giới thiệu chương trình chuyển tiếp học tập đại Đại học Griffith, Australia theo mô hình 2+2.

-     Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và kinh nghiệm hòa nhập với môi trường học tập ở nước ngoài

v Diễn giả: Ban Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Đại học Griffith, Úc.

1. Ms.Kerry Sutcliffe | Director, Griffith International, Griffith English Language Institute (GELI) 

2. Ms. Sarah Bissell | Assistant Director of Studies (eLearning) / DEP Convenor, Griffith International, Griffith English Language Institute (GELI)

v Thời gian: Chiều thứ 3 ngày 04 tháng 4 năm 2017, từ 14.00 – 16.00 

v Địa điểm: Hội trường lầu 2 – 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

v Đăng ký tham dự: Sinh viên đăng ký tham dự theo đường Link:

http://tinyurl.com/PPhocTiengAnh trước 11g00 ngày 03/04/2017

 Trân trọng kính mời quý phụ huynh và các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự  

 

 

Nơi nhận:

- SV CLC;

- Lưu: BQL CLC.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. PHAN NGỌC MINH