Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Báo cáo thực tập cuối khóa và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp

16:08 02/04/2018

Sinh viên vui lòng xem các File đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp Tải về
Hướng dẫn báo cáo thực tập Tải về
Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp Tải về
Các nội dung cần lưu ý về thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp Tải về