Lịch giảng - Lịch thi HK1 NH 2019-2020 hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 7

17:16 03/10/2019

-  Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
-  Sinh viên hệ ĐHCQ CT ĐT CLC Khóa 7, xem lịch ở Sheet KHOA 7, đồng thời đi học theo lịch đã được Nhà Trường xếp.

Tài liệu đính kèm

LICH_GIANG LICH THI_HK1 NH 2019-2020 he DHCQ CT CLC KHOA 7 Tải về