Tài liệu hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp và Nghiên cứu khoa học

10:22 09/10/2018

Vui lòng xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Các quy định về CT CLC Tải về
Hướng dẫn KLTN và NCKH Tải về
Hướng dẫn báo cáo và phân tích công ty Tải về
Gợi ý đề tài ngành Tài chính Tải về
Gợi ý đề tài ngành Kế toán Tải về
Gợi ý đề tài nghiên cứu lĩnh vực Ngân hàng Tải về
Kế hoạch kinh doanh và dự án đầu tư Tải về