Thông báo đăng ký tham quan thực tế tại Công ty Ajinomoto Việt Nam (bổ sung)

17:41 09/03/2017

        Căn cứ kế hoạch tổ chức tham quan thực tế tại Công ty Ajnomoto Việt Nam đợt 2 tổ chức vào chiều ngày 17/03/2017 (từ 14g00-17g00) dành cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao.
        Phòng Đào tạo thông báo việc đăng ký bổ sung đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao Khóa 2 và Khóa 3, số lượng và thời gian đăng ký bổ sung như sau:
- Số lượng: 70 sinh viên
- Thời gian đăng ký: từ 18g00 ngày 09/03/2017 đến 17g00 ngày 14/03/2017
- Địa chỉ đăng ký:  http://online.buh.edu.vn/ (Cổng thông tin đào tạo)
- Danh sách sinh viên đăng ký thành công sẽ được công bố trên website Trường ngày 15/03/2017.
- Sinh viên tham gia chuyến tham quan nói trên tập trung xuất phát lúc 12g45 ngày 17/03/2017 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM.
Trân trọng thông báo.

Phòng Đào tạo.