Thông báo đăng ký tham quan thực tế tại Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát

14:12 21/03/2017

THÔNG BÁO

V/v Tham quan và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh


 

        Thực hiện nội dung thực tập, kiến tập trong chương trình đào tạo chất lượng cao của Nhà Trường, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên, gắn nội dung đào tạo lý thuyết tại Nhà Trường sát với thực tiễn tại doanh nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tham quan, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp dành cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao như sau:

Tham quan và tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tân Hiệp Phát

-         Thời gian: 8g30’ – 11g00’ ngày 30/03/2017 (thứ năm)

-         Địa điểm: 219 Đại lộ Bình Dương, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

-         Đối tượng và qui mô: 60 sinh viên chương trình chất lượng cao K2 và K3

-         Thời gian và Địa điểm tập trung xuất phát:

Ø  Sinh viên học tại Quận 1: 7g15’ tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

Ø  Sinh viên học tại Thủ Đức: 7g45’ tại 56 Hoàng Diệu 2, Quận TĐ, Tp. HCM

1.   Đăng ký tham gia

-         Sinh viên thực hiện đăng ký tham gia chương trình tham quan tại:

http://online.buh.edu.vn/ (Cổng thông tin đào tạo)

http://online1.buh.edu.vn/ (Cổng thông tin đào tạo)

http://online2.buh.edu.vn/ (Cổng thông tin đào tạo)

-         Thời gian đăng ký: từ 18g00’ ngày 23/03/2017 đến 17g00 ngày 26/03/2017

2.   Quy định chung

-         Trang phục: Đồng phục áo sơ mi màu vàng của Trường.

-         Sinh viên đăng ký xem danh sách đi thăm quan vào ngày 27/03/2017.

3. Lưu ý

Những sinh viên nào đã đi thăm quan doanh nghiệp Ajinomoto và Acecook thì sẽ không đăng ký đi đợt này.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

Trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:

- SV CLC K2;

- Lưu: Ban CLC.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN ANH VŨ