Thông báo điều chỉnh lịch giảng, lịch thi hệ đại học chính quy, đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao, đại học văn bằng 2 chính quy, đại học vừa làm vừa học, Học kỳ 2 NH 2019-2020

16:08 12/02/2020


Tài liệu đính kèm

LG DHCQ CLC HK2 NH 2019-2020 dieu chinh Tải về