Thông báo điều chỉnh thời gian giải quyết các thủ tục học vụ dành cho sinh viên hệ đại học chính quy và sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao trong thời gian Trường cho nghỉ học do dịch vi rút Corona (lần 2)

14:42 12/02/2020