Thông báo kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên CT CLC K1 (đợt 2)

16:19 07/06/2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đăng ký thực hiện học phần khóa luận tốt nghiệp

dành cho sinh viên hệ chất lượng cao Khóa 1 (Đợt 2)

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 và nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo tổ chức đăng ký thực hiện học phần khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao Khóa 1 đợt 2, nội dung như sau:

1- Thời gian đăng ký: từ ngày 07/6/2017 đến hết ngày 16/6/2017 Sinh viên điền vào Phiếu đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học (Mẫu đính kèm) và nộp tại Phòng Đào tạo – Bộ phận quản lý CT CLC - Lầu 3 – 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

2- Thời gian công bố danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp

Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách giảng viên hướng dẫn viết khóa luận cho từng sinh viên trước ngày 19/6/2017.

GVHD làm việc với sinh viên để chốt tên đề tài và đề cương chi tiết, sinh viên có trách nhiệm nộp đề cương chi tiết có chữ xác nhận của giảng viên về Phòng Đào tạo (Bộ phận Quản lý CT CLC) trước ngày 06/7/2017.

3- Thời gian nộp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

-  Thời gian nộp khóa luận: từ 18/9/2017 đến ngày 19/9/2017

        - Thời gian bảo vệ khóa luận: dự kiến cuối tháng 9/2017

Lưu ý: Đề tài Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện bởi cá nhân; Không tổ chức thực hiện Khóa luận tốt nghiệp theo nhóm.

            Sinh viên có thể đăng ký giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài.

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo đến các Khoa và sinh viên biết để thực hiện. Để được hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo - Bộ phận quản lý chương trình chất lượng cao để được hỗ trợ và hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- BGH (Ô. Đồng): để báo cáo;

- Các Khoa: TC, NH, KT-KT, QTKD;

- Ban website: Để thông báo cho sv;

- Lưu: Ban CLC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN ANH VŨ