Thông báo kiểm tra trình độ tiếng Anh giữa Khóa đối với sinh viên chương trình chất lượng cao Khóa 3

10:55 16/06/2017

Vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm

Lịch kiểm tra tiếng Anh giữa khóa đối với sinh viên chương trình chất lượng cao Khóa 3 Tải về