Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 đối với sinh viên hệ chất lượng cao Khóa 1

14:09 31/10/2017

Vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 đối với SV CLC Khóa 1 Tải về