Thông báo Lịch giảng, lịch thi HK 1 NH 2018-2019 các học phần tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao Khóa 6

16:08 30/11/2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm

LICH_GIANG_ LICH_THI_HK1_NH_2018-2019_Tieng Anh tang cuong danh cho SV CT CLC Khoa 6 Tải về