Thông báo sinh viên mang theo thẻ sinh viên để quẹt thẻ điểm danh bằng máy khi tham dự buổi phổ biến hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp

17:25 21/03/2019

Đề nghị sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao các khóa 3, 4, 5 và 6 mang theo thẻ sinh viên để quẹt thẻ điểm danh bằng máy khi tham dự buổi phổ biến hướng dẫn thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học, Thực tập cuối khóa và Khóa luận tốt nghiệp. Thời gian 13g30 ngày 23/3/2019, tại Hội Trường lớn, Thủ Đức.