Thông báo thông tin người hỗ trợ sinh viên viết bài tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên "Kinh doanh trong nền kinh tế số - Tháng 4/2019"

10:02 02/04/2019


Để hỗ trợ sinh viên trong việc viết bài tham dự hội thảo khoa học sinh viên "Kinh doanh trong nền kinh tế số - Tháng 4/2019" Nhà Trường thông báo thông tin giảng viên phụ trách và hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên như sau:

Ths. Lê Ngọc Thắng - Phó Trưởng Phòng Đào tạo.

Sinh viên vui lòng gửi nội dung cần hỗ trợ hoặc đăng ký tư vấn về địa chỉ: nckhsvclc@buh.edu.vn

Căn cứ nội dung đăng ký, thầy Thắng sẽ hẹn sinh viên để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp.

Phòng Đào tạo.