Thông báo tổ chức lễ phát học bổng dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao NH 2016-2017

16:48 22/01/2018


Tài liệu đính kèm

DS SV CT CLC được nhận học bổng HK1 NH 2016-2017 Tải về
DS SV CT CLC được nhận học bổng HK2 NH 2016-2017 Tải về
DS SV CT CLC Khóa 5 được học bổng do đạt kết quả cao trong kỳ thi TN PTTH QG năm 2017 Tải về
DS SV CT CLC đạt kết quả học tập giỏi trở lên NH 2016-2017 Tải về