Thông báo tổ chức tham quan và tìm hiểu thực tế về doanh nghiệp

14:06 25/10/2017

Vui lòng xem các file đính kèmFile đính kèm

1- Ban Gioi thieu MBS Tải về
2- PHIEU CAU HOI Tải về
3- MBS_CHUONG TRINH TUYEN DUNG THUC TAP SINH 2016 Tải về
4- MAU_DON XIN THUC TAP KHU VUC HP-HCM Tải về
5. Bien dam me thanh gia tri - Poster Tải về