Thông báo về việc đăng ký bổ sung thông tin bảo hiểm y tế đợt cuối đối với tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 35 và hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 7

07:45 29/11/2019