Tìm hiểu công tác kế toán trong thực tế, qua buổi nói chuyện chuyên đề: "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp".

14:51 16/03/2017

        Với mục tiêu gắn lý thuyết với thực tế, bộ môn Kế toán tài chính Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nhằm giúp sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao tìm hiểu về công tác kế toán trong thực tế. Nội dung chuyên đề, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Chuyên đề: "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp"
- Diễn giả: Bà Phạm Thị Thanh Hương (Kế toán trưởng, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh)
- Thời gian: 8g00 - 11g00 ngày 24/03/2017
- Địa điểm: Hội trường lầu 2 - 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM

        Ban tổ chức thân mời toàn thể sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao có quan tâm đến chuyên đề nói trên đến tham dự.
        Trân trọng!