Tổ chức chương trình chuyển đối tín chỉ quốc tế với Đại học Griffith, Australia dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao

16:56 13/06/2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức chương trình chuyển đối tín chỉ quốc tế với Đại học Griffith, Australia dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao

 

             Nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao, xây dựng chương trình tiếp cận với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội liên thông quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức đối sánh (mapping) thành công 3 chương trình Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán với các chương trình đào tạo tương ứng của Đại học Griffith Australia. Theo đó, Đại học Griffith công nhận tối đa là 120 tín chỉ ( theo cách tính tín chỉ của Australia) từ các môn học thuộc chương trình chất lượng cao của Đại học Ngân hàng, tương đương với 50% so với tổng số 240 tín chỉ trong chương trình đào tạo cử nhân của Australia.

            Sinh viên sau khi học 2 năm tại chương trình chất  lượng cao có thể chuyển tiếp học 2 năm tại Đại học Griffith và nhận bằng cử nhân do Đại học Griffith cấp. Sinh viên cũng có thể đi học sớm hay muộn hơn hơn tùy theo nhu cầu và điều kiện cụ thể. Thông tin chi tiết về các môn học được công nhận và miễn giảm trong file đính kèm.

            Trường Đại học Griffith, Australia nằm trong nhóm 300 trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của The Time Higher Education, các chương trình trong nhóm ngành kinh doanh, quản lý của Trường được kiểm định bởi AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), là đối tác chiến lược của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

            Sinh viên có thể đăng ký nhập học vào Học kỳ 1 (Tháng 2), Học kỳ 2 ( tháng 7), Học kỳ 3 – học kỳ phụ ( Tháng 10).

           Thông tin chi tiết về chương trình quý phụ huynh và sinh viên vui lòng liên hệ Ths. Nguyễn Anh Vũ – Phó Trưởng Phòng Đào tạo (Chương trình Chất lượng cao); Lầu 3 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 TP.HCM; email: vuna@buh.edu.vn; Số điện thoại: 0907449806.

 Trân trọng cảm ơn

           

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Sinh viên CLC;

- Giảng viên cố vấn;

- Website;

- Lưu: VP, Ban ĐH CT CLC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

File đính kèm

2017Final Articulation Detailed Schedules - BUH - High Quality Tải về
Vietnam BUH Presentation Apr 2017 Tải về
Chuong trinh chuyen doi tin chi quoc te voi DH Griffith danh cho SV CLC Tải về