Thông báo xét tuyển vào chương trình chất lượng cao từ nguồn các sinh viên đang học chương trình đại trà Khóa 32 và sinh viên Khóa 33 nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh

09:35 25/08/2017

Vui lòng xem File đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Thông báo xét tuyển vào chương trình chất lượng cao từ nguồn sinh viên Khóa 32 và Khóa 33 thuộc nhóm nhành Kinh tế - Kinh doanh Tải về