Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao - Khóa 3

17:27 23/07/2019

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 của Nhà trường, Ban Điều hành Chương trình đào tạo chất lượng cao đã tổ chức Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho các sinh viên khoá 3 ở các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, bắt đầu từ ngày 23/07/2019 đến hết ngày 26/07/2019.

Trong Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt này, có tổng cộng 144 khoá luận được bảo vệ trước các hội đồng, gồm 35 khoá luận ngành Kế toán, 30 khoá luận ngành Quản trị kinh doanh, 79 khoá luận ngành Tài chính – Ngân hàng. Đặc biệt, trong số này có 06 khoá luận viết và bảo vệ bằng tiếng Anh (cụ thể: ngành Kế toán – 01 khoá luận, ngành Quản trị kinh doanh – 02 khoá luận, ngành Tài chính – Ngân hàng – 03 khoá luận).


Sinh viên ngành QTKD trước giờ bảo vệ khoá luận

 

Kết quả từ giai đoạn chấm phản biện cho thấy nội dung của khóa luận đều mang tính thực tiễn, phù hợp với chuyên ngành học của sinh viên, các đề tài được các bạn sinh viên lựa chọn thực hiện khoá luận đều có tính cập nhật cao, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học ở các chuyên ngành đào tạo. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với nỗ lực nâng cao chất lượng khoa học của khoá luận tốt nghiệp đại học của cả thầy và trò của Trường trong thời gian qua.

Hội đồng ngành TC-NH nghe sinh viên trình bày khoá luận tốt nghiệpHội đồng ngành QTKD góp ý, đánh giá khoá luận của sinh viên

Trong buổi bảo vệ khoá luận, các bạn sinh viên sẽ trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu và trả lời những câu hỏi của Hội đồng đánh giá khóa luận. Bên cạnh đó, Hội đồng đánh giá khóa luận cũng sẽ có những góp ý, bổ sung để đề tài nghiên cứu của các bạn sinh viên được điều chỉnh, hoàn thiện. Đây cũng là những hành trang kiến thức quý giá để trang bị cho các tân cử nhân trong tương lai trên chặng đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp./.

Thầy và trò sau lễ bảo vệ ở ngành QTKD

Nguồn: Ban Điều hành Chương trình đào tạo chất lượng cao – BUH