Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy Chất lượng cao Khóa 1

13:44 25/08/2017

22

20

18

17

16

15

14

13

11

10

IMG_2494

8

7

6

IMG_2502

4

3

2

IMG_2511